سعید قمری

ghamari

خلاصه سوابق:

  • ۹۳ تا کنون: عضو تیم Joomla – کارگروه JRD (تنها عضو رسمی تیم Joomla از ایران)
  • ۹۴ منتور رویداد‌های استارتاپ ویکند مشهد، بیرجند، تربت، و ماراتن استارتاپی سلامت تربت
  • ۹۱ تا کنون: مؤسس و مدیر محصول در شرکت مهرآوید (مستقر در پارک علم و فناوری خراسان)
  • ۸۶ – ۹۴ : مدرس و مربی کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه فردوسی، دانشگاه گناباد، پیام نور، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های آزاد