مسعود اردکانی مقدم

mardakani

سوابق کاری :

  • هم بنیان گذار میلوژی
  • بنیان گذار چی بازی
  • روزنامه نگار در روزنامه خراسان

زمینه تخصصی و تحقیقاتی :

  • تجربه کاربری
  • گیمیفیکیشن
  • طراحی مدل کسب و کار